Nieuwe Versie Kleisteen 2016

Wanneer u vrije uren factureert, geeft u zelf het aantal op in de factuur (op exact dezelfde manier als bij vrije producten).

Wanneer u 2 decimalen wilt zien, kunt u via

 • systeemvoorkeuren (wieltje rechtsboven in ieder scherm) -> facturering -> ‘aantal decimalen vrije tekstregels’

het aantal decimalen instellen voor op de factuur.

Dit is veroorzaakt doordat in de nieuwe versie vrije uren of vrije producten factureren op dezelfde manier gaat.

Als u niet bij de onderste menu-opties komt doordat deze uit beeld lopen, kunt u het volgende doen:

Schermafbeelding 2016

Via het menu-icoontje kiest u ‘vertikaal’, het menu klapt dan naar beneden uit,waardoor alle opties weer zichtbaar worden.

Nieuwe klanten

U zit bij ons nergens aan vast. Als u na de proefperiode Kleisteen blijft gebruiken kunt u altijd per maand opzeggen.
Ook blijven uw gegevens in te zien mocht u zich ooit afmelden!

Ja dat kan. Het enige dat u doet is bij het invoeren steeds het juiste jaartal invullen. Wanneer u normaal gesproken 1-7 typt maakt Kleisteen hier 1 juli van het huidige jaar van. U typt dus nu bijvoorbeeld 1-7-15 en de transactie komt automatisch in het juiste boekjaar terecht.

Kleisteen werkt ook niet met het afsluiten van boekjaren, wel kunt u om fouten te voorkomen een periode ‘op slot’ zetten zodat er niet meer in geboekt kan worden. (systeemvoorkeuren -> algemeen).

Informatie klanten

U kunt op ieder moment uw abonnement wijzigen.

Dit doet u vanuit het menu. onderaan bij programma->bedrijfsgegevens.

Bovenaan kunt u de abonnementsvorm kiezen.

Het nieuwe abonnement wordt vanaf de volgende maand berekend.

Bij het overstappen naar een duurder of goedkoper abonnement blijven altijd alle gegevens behouden.

Facturering

Wanneer u vrije uren factureert, geeft u zelf het aantal op in de factuur (op exact dezelfde manier als bij vrije producten).

Wanneer u 2 decimalen wilt zien, kunt u via

 • systeemvoorkeuren (wieltje rechtsboven in ieder scherm) -> facturering -> ‘aantal decimalen vrije tekstregels’

het aantal decimalen instellen voor op de factuur.

Dit is veroorzaakt doordat in de nieuwe versie vrije uren of vrije producten factureren op dezelfde manier gaat.

Diverse boekingen

Wegboeken debiteuren tegen crediteuren

Stel er zijn 3 facturen van debiteur Ajax ad. 3.000 en 3 facturen van crediteur Ajax ad. 3.000.

 • Ga naar het memoriaal via boekhouding-memoriaal- nieuw.
 • Ga naar het blauwe veldje rechtsboven met koppel/wijzig relatie en zoek de relatie op.
 • Maak de boeking crediteuren aan/ debiteuren ad. 3.000.
 • Ga naar open posten-debiteuren- kies de debiteur, en dan samenvoegen:
  Schermafbeelding 2016en selecteer de facturen die u wilt samenvoegen. Dit kan door in de kolom selecteer in de vierkante hokjes een vinkje te zetten.
 • Ga naar open posten-debiteuren-desbetreffende debiteur-klik op 1 van de regels samengevoegd , op blauwe veldje specificatie-nu kunt u de samengevoegde posten afletteren, een vinkje zetten in vierkant hokje- bewaar. Nu staan de posten niet meer open in de lijst, omdat als het goed is het totaalbedrag van de geselecteerde posten ‘0’ is.

Hetzelfde moet er gebeuren voor de crediteur

 • Ga naar open posten-crediteuren-samenvoegen en selecteer de facturen die u wilt samenvoegen. Dit kan door in de kolom selecteer in de vierkante hokjes een vinkje te zetten.
 • Ga naar open posten-debiteuren-desbetreffende debiteur-klik op 1 van de regels samengevoegd , op blauwe veldje specificatie-nu kunt u de samengevoegde posten afletteren, een vinkje zetten in vierkant hokje- bewaar. Nu staan de posten niet meer open in de lijst.

Betaalde of ontvangen vennootschapsbelasting ( VPB )

Deze kunt u afboeken in het e-bankieren scherm, kies balanstransactie en kies de rekening ‘te betalen/betaalde VPB’.

Betaalde of ontvangen BTW
(idem als VPB)

Deze kunt u afboeken in het e-bankieren scherm, kies balanstransactie en kies de rekening ‘te betalen/betaalde BTW’.

Hoe boek ik overboekingen tussen de banken en de kas?
Dit gebeurt door middel van een balanstransactie. Als u e-bankieren gebruikt kunt u de betaling/ontvangst direct boeken via het blauwe linkje ‘balanstransactie’. Kies de bankrekening of kas. Wanneer u geen e-bankieren gebruikt gaat u naar het betreffende bankafschrift, ga dan naar de specificaties en klik op het linkje balanstransactie bovenin het scherm. Kies als tegenrekening de betreffende bank, of kas.

Hoe boek ik zakelijke kosten die ik privé heb betaald (declaraties)?
Wanneer u deze kosten inboekt kunt u als betaalwijze declaraties opgeven. Wanneer u het bedrag terugstort (als dit niet gebeurt kan dit later op andere wijze verrekend worden met bijvoorbeeld de rekening R/C eigenaren) zal er in e-bankieren een match worden gevonden met de nog openstaande declaratie, die dan kan worden afgeboekt.
Wanneer u met meerdere personen werkt kunt u ook opgeven wie er gedeclareerd heeft door een medewerker te kiezen.

Hoe boek ik privé-betalingen die van de zakelijke rekening zijn betaald?
Wij raden u aan om via de zakelijke rekening zo min mogelijk privé betalingen te doen, behalve bijvoorbeeld een maandelijkse overboeking als salaris.
Privé-betalingen die via de zakelijke rekening verlopen kunt u boeken als een balanstransactie. Gebruikt u e-bankieren dan kiest u aan de rechterkant van het scherm voor ‘balanstransactie’ en als categorie Rekening courant (R/C). Wanneer u geen e-bankieren gebruikt gaat u naar het betreffende bankafschrift, ga dan naar de specificaties en klik op het linkje balanstransactie bovenin het scherm. Kies als tegenrekening Rekening courant (R/C of R/C eigenaar).

Waar vul ik de beginsaldo’s in van de kas en banken?
De beginsaldo’s van de kas en banken vult u in bij -> BOEKHOUDING -> BEGINBALANS.

Hoe boek ik bankkosten?
Deze kunt u direct inboeken en afboeken door ‘kosten’ te kiezen bij de betreffende mutatie in het e-bankieren scherm.(BTW = geen)

lening van andere prive-personen

U kunt een extra grootboekrekening aanmaken bij Boekhouding -> grootboek -> grootboekbeheer. Ga naar details bij groep 4, onderhandse lening (indien al aanwezig). Klik op nieuwe, geef omschrijving in, zoals lening dhr. Janssen en kies waar u deze rekening wilt tonen. (kan achteraf gewijzigd worden).
De storting van de lening kan geboekt worden via e-bankieren (kies balanstransactie en dan de aangemaakte grootboekrekening), of vanuit het afschrift in het bankenscherm, -> knop balanstransactie.

Aflossingen op deze lening boekt u in het open-posten scherm, boeking gaat net als andere betalingen, behalve dat u in het geval van een gedeeltelijke aflossing (wat vaak het geval zal zijn) het openstaande bedrag overschrijft met het bedrag dat u heeft afgelost. Na bewaren zal in het scherm het nieuwe openstaande bedrag verschijnen.

Om een totaal-overzicht te zien van een lening met alle stortingen, aflossingen e.d. gaat u naar Boekhouding -> Grootboek -> kolommenbalans -> specificatie van de betreffende lening, kies juiste datum bovenin het scherm, kies mutaties.

privé storting, opname of lening aan mijn bedrijf

Wanneer u een extra storting doet aan uw bedrijf als lening kunt u dit boeken als balanstransactie via e-bankieren – kies balanstransactie, of via -> BANKEN -betreffende afschrift > balanstransactie. Hier vult u de gegevens in; selecteer bij categorie ‘Onderhandse leningen’. Wanneer er meerdere eigenaren zijn kunt u extra categorieën aanmaken zodat elke eigenaar zijn/haar eigen categorie heeft (lening A., lening B. etcetera). Dit doet u bij Boekhouding > GROOTBOEKBEHEER > NIEUWE > LENINGEN.
Aflossingen op deze leningen kunt u boeken bij de openstaande posten. (Overschrijf het leningbedrag door het afbetaalde bedrag, met een minteken ervoor). Hetzelfde geldt als u via e-bankieren afboekt, dan gaat u ook naar open posten -> kies de betreffende lening.

Overige privé-stortingen of opnames -die u dus niet als lening of aflossing daarvan wilt boeken – boekt u door in het transactiescherm van de betreffende bankrekening als categorie R/C (rekening courant) eigenaren te kiezen.
Vul als datum de datum in die op het bankafschrift staat.

Dit kunt u op dezelfde wijze doen met kasopnames. Als u geld voor prive-gebruik uit de bedrijfskas haalt kunt u dit boeken bij -> Kas -> specificaties van de betreffende dag/week -> transacties; kies dan ook R/C eigenaren. Kies dan betaald/bedrag af.
Als u geld van uzelf in de bedrijfskas doet kiest u ontvangen/bedrag bij.

BTW

Dit vindt u onder Boekhouding-> BTW-> BTW-aangifte.

Voor het doen van de aangifte is het nodig dat alle verkopen en inkopen van de betreffende periode zijn ingeboekt. Het boeken van betalingen en ontvangsten is niet nodig, maar zorgt wel voor meer controle (is er niets vergeten in te voeren of dubbel ingevoerd).