Gratis proberen Inloggen
cirkel

Invoeren beginbalans

Invoeren beginbalans

Wij adviseren om de jaarrekening van voorgaand boekjaar (bijvoorbeeld 2022) te gebruiken voor het invoeren van de saldi van de beginbalans van 1-1-2023.
Indien u geen definitieve jaarrekening heeft van voorgaand boekjaar dan vult u alleen de saldi in die op dat moment beschikbaar zijn.

Dit zijn de saldi van de bank (en), kas en eventueel de saldi van de openstaande posten debiteuren en crediteuren per 31-12-2022 (als u begint met invullen van beginbalans per 1-1-2023).

Voor het invoeren van de beginbalans gaat u vanuit het MENU naar Boekhouding-> Grootboek-> Beginbalans.
Indien er een D in de kolom staat die u in gaat vullen dan betekent dit een debetbedrag op de balans. (positief).

U vult een +/+ bedrag in. Staat het bedrag dat u wilt invullen in een kolom met een D, credit op de balans, dan vult u een -/- bedrag in.

Indien er een C in de kolom staat die u in gaat vullen dan betekent dit een creditbedrag op de balans. (positief) Als het Eigen Vermogen negatief is dan vult u dus een –/- bedrag in.

LET OP ! Alle mutaties die ingevoerd worden nadat de beginbalans is ingevuld, worden met de beginbalans gesaldeerd. Dit betekent dat als je de beginbalans van 1-1-2023 (jaarrekening 31-12-2022) hebt ingevuld en je gaat dan boekingen doen in het boekjaar 2022, dan verschuift de beginbalans naar 1-1-2022.

 

Het invoeren van Materiële vaste activa

U gaat onder de knop acties naar vaste activa.
vaste activa

Bij het veld ‘datum’ vult u de datum in van de beginbalans. De eerste afschrijving wordt geboekt in dezelfde maand als deze datum.
Bij het veld ‘beginwaarde’ vult u het bedrag in van de oorspronkelijke aanschafwaarde van het activum. Bij het veld ‘afschrijvingen’ vult u de cumulatieve afschrijving tot de datum van de beginbalans. In het veld ‘afschrijvingsperiode’ vult u de resterende maanden in waarover het bedrag moet worden afgeschreven. Bij het veld ‘afschrijven automatisch’ kiest u voor de optie ja of nee. Indien u ja invult dan worden de afschrijvingen automatisch door het systeem berekend.
Bij het veld ‘restwaarde’ geeft u een eventuele restwaarde in waar het systeem mee gaat rekenen.Op voorgaande manier gaat u per activum de gegevens invullen. Als u klaar bent, klikt u op ‘bewaar’.

Het invoeren van Debiteuren en Crediteuren aan de hand van een openstaande postenlijst

Indien u een lijst hebt met openstaande facturen per einde van een boekjaar dan kunt u deze op factuurniveau invoeren in de beginbalans. Ga naar Boekhouding-Grootboek-Beginbalans.

Ga naar debiteuren of crediteuren onder ‘acties’.

In dit scherm kunt u op factuurniveau de debiteuren invoeren. Voor het invoeren van de crediteuren volgt u dezelfde stappen onder acties- ‘crediteuren’ . Als u klaar bent met het invoeren klik u op ‘bewaar’. De facturen staan nu open in de subadministratie debiteuren en crediteuren.

Via Openstaande posten-Overzicht 30-60-90, kunt u de lijst opvragen. U dient de eindperiode van de lijst in te vullen en een selectie te maken of het debiteuren of crediteuren betreft. Klik op de knop OK. Indien u klaar bent met het invoeren van alle saldi van de beginbalans dan klikt u op ‘bewaar veranderingen’. Het saldo van rekeningnummer 0298 saldo openingsbalans dient nihil te zijn. Indien dit niet het geval is dan betekent dit dat de beginbalans nog niet in evenwicht is. Rekening 0298 is een systeemrekening en kan niet gemuteerd worden.

Start vandaag nog met Kleisteen online boekhouden

Krijg 30 dagen gratis volledige toegang tot ons systeem.

cirkels cirkel
cirkels
cirkel

Hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op

Heb je een (support) vraag of wil je graag een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken? Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

"*" geeft vereiste velden aan