In onderstaande tekst vertellen we je wat een grootboekrekening is, geven we een voorbeeld van verschillende grootboekrekening codes en hebben we een rekenvoorbeeld van een grootboekrekening. Mocht je hierna nog vragen hebben? Neem dan contact op met een van onze experts

Neem contact op!

Wat is een grootboekrekening?

Een grootboekrekening, ook wel een grootboek of generaalboek genoemd, is een boekhoudkundig register dat gebruikt wordt om financiële transacties te registreren en te analyseren. Het grootboek bestaat uit verschillende rekeningen die elk een specifiek doel dienen, zoals om inkomsten te registreren, uitgaven te noteren, verplichtingen bij te houden of activa te beheren.

Elke rekening in het grootboek is gekoppeld aan een specifieke financiële transactie, zoals een verkoop, aankoop, betaling of inkomst. Wanneer een transactie plaatsvindt, wordt deze geboekt in het grootboek door middel van een boekingsentry. Deze boekingsentry bestaat uit twee delen: een debet- en een credietkant. Het debetbedrag wordt geboekt op de rekening waarbij de financiële transactie betrekking heeft, en het credietbedrag wordt geboekt op de tegenovergestelde rekening.

Het grootboek dient als basis voor de financiële rapportage van een organisatie, zoals de balans en het resultatenoverzicht. Het helpt om de financiële positie van een organisatie inzichtelijk te maken en te bepalen of de organisatie winst of verlies heeft gemaakt. Het grootboek wordt daarom vaak gebruikt als hulpmiddel bij het maken van financiële beslissingen en het bepalen van de financiële strategie van een organisatie.

Wat zijn grootboekrekening codes?

Grootboekrekeningcodes, ook wel grootboekcodes of rekeningcodes genoemd, zijn unieke identificatienummers die aan elke rekening in het grootboek zijn toegewezen. Deze codes worden gebruikt om de rekeningen in het grootboek te classificeren en om transacties aan de juiste rekening te koppelen.

Grootboekcodes zijn opgebouwd uit een bepaald patroon van cijfers en letters, dat afhankelijk is van de organisatie en het boekhoudsysteem dat wordt gebruikt. Vaak worden grootboekcodes opgebouwd uit een aantal blokken, waarbij elk blok informatie geeft over de specifieke rekening. Bijvoorbeeld, een grootboekcode kan bestaan uit een blok voor de hoofdcategorie van de rekening, gevolgd door een blok voor de specifieke subcategorie, en tenslotte een blok voor het type transactie.

Grootboekcodes worden gebruikt om de rekeningen in het grootboek te ordenen en te filteren, zodat de financiële gegevens gemakkelijk kunnen worden opgevraagd en geanalyseerd. Ze zijn ook nuttig om financiële rapporten op te stellen en om financiële beslissingen te nemen.

Bekijk alle pakketten en prijzen

Welke grootboekrekening moet ik gebruiken?

Het is belangrijk om de juiste grootboekrekening te gebruiken bij het registreren van financiële transacties, omdat dit invloed heeft op de financiële rapportage van een organisatie.

Er zijn verschillende soorten grootboekrekeningen die gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de specifieke financiële transactie die plaatsvindt. Hieronder volgen enkele voorbeelden van grootboekrekeningen die vaak gebruikt worden:

 • Inkomstenrekening: gebruikt om inkomsten te registreren, zoals verkoop van producten of diensten.
 • Kostenrekening: gebruikt om kosten te registreren, zoals materiaalkosten, loonkosten of huurkosten.
 • Vaste activa: gebruikt om vaste activa te registreren, zoals gebouwen, machines of voertuigen.
 • Voorraden: gebruikt om de voorraad van goederen te registreren die nog niet verkocht zijn.
 • Debiteuren: gebruikt om te registreren wie nog geld moet betalen aan de organisatie.
 • Het is aan te raden om een professioneel boekhoudprogramma of een accountant te raadplegen als u twijfelt over welke grootboekrekening u moet gebruiken. Zij kunnen u helpen om de juiste rekeningen te kiezen en om de transacties op de juiste manier te registreren.

Grootboekrekening voorbeeld

Hieronder volgt een voorbeeld van een grootboekrekening:

Stel, u heeft een winkel die producten verkoopt. U heeft net 50 stuks van product A verkocht aan klant B voor € 100,- per stuk. De totale opbrengst van de verkoop is € 5.000,-.

Om deze verkoop te registreren in het grootboek, zou u de volgende boekingsentry kunnen maken:

 • Debetkant: Inkomstenrekening (om de opbrengst te registreren)
  • Bedrag: € 5.000,-
 • Credietkant: Debiteurenrekening (om te registreren dat klant B het geld nog moet betalen)
  • Bedrag: € 5.000,-

Op deze manier wordt de verkoop geregistreerd in het grootboek en is de financiële positie van de winkel inzichtelijk gemaakt. Als klant B later het geld betaalt, zou u nog een boekingsentry maken om de betaling te registreren.

Ik hoop dat dit voorbeeld helpt om te begrijpen hoe een grootboekrekening werkt.

“EEN VERADEMING NA AL MIJN PROBLEMEN MET MIJN VORIGE BOEKHOUDPROGRAMMA”